Maatregelen voor fiets doorsteek en hondenuitlaatplaats Ommeland

20 februari 2015 14:27

Deze week zijn de werkzaamheden voor de reline werkzaamheden tbv riool Laan van Erica-Laan van Osseveld begonnen.

Hiervoor hebben we afvoerleidingen aangelegd die via een overkluizing bij de Zutphensestraat, door de berm aan de Laan van Osseveld loopt.

Ter hoogte van Ommeland nr 12 kruist de leiding de fietsdoorsteek en ligt hij dwars over de hondenuitlaatplaats.

Om struikelgevaar te voorkomen hebben we maatregelen getroffen. Het fiets- en voetgangersverkeer kan via rijplaten over deze leidingen haar doorgang van de Laan van Osseveld naar het Ommeland vinden. De hondenuitlaatplaats is hier ter plekke afgesloten zodat er geen ongelukken kunnen gebeuren.