Metingen gedaan bij VRI Zutphensestraat

23 maart 2015 09:28

Bron: Facebookpagina Verdubbeling Zutphensestraat (beheerd door gemeente Apeldoorn)  Naar aanleiding van vragen op facebook en van de wijkraad hierbij een verslag van onze laatste controle.

 

Afgelopen zaterdag om 17:40 uur is er een meting gedaan van  exact 15 minuten.
Meetplaats paralelweg zutphensestraat, nabij de straat Mergelland.

Rechtsaf ging 6x op groen en rechtdoor en linksaf 8 x op groen.
In ieder geval 1x minder groen rechtsaf werd veroorzaakt door een auto die te ver van de stopstreep af bleef staan. Daar werd de auto niet gedetecteerd door de detector op de verkeerslichten.

De totale tijd in die 15 minuten was 2minuten en 58 sec rechtsaf groen. Dit sluit aan op andere langere metingen die wij gedaan hebben deze week.

Ook wij hebben gezien dat er momenten zijn dat het verkeerslicht rechtaf minder vaak groen lijkt te worden. Echter zijn er geen zichtbare oorzaken in de detector, bekabeling of regelkast te vinden en lijkt het probleem ook snel weg te zijn. De Bam laat nog naar de afstelling van de verkeerslichten kijken of er foutmeldingen zijn of andere verbeteringen in de detectie om er voor te zorgen dat er meer auto's gedetecteerd kunnen worden. Dit omdat het probleem bij de overige verkeerslichten op de kruising veel minder lijkt te zijn.

Reguliere verkeerslichten werken met meerdere lussen in de weg. Zodra er een verkeersdeelnemer over een lus rijdt, gaat het verkeerslicht binnen een cyclus op groen. Bij tijdelijke verkeerslichten, welke bij wegwerkzaamheden gebruikt worden, gaat de detectie middels 1 detector die gericht staat nabij de stopstreep. Het is mogelijk dat auto's te ver voor of na de stopstreep stil staan en dat daarbij de detector de auto,s niet goed detecteert en het licht daarbij niet op groen gaat.