Nachtwerk tbv werkzaamheden kruising Zutphensestraat

28 april 2015 09:37

Nachtelijke werkzaamheden

We zijn op het punt in de werkzaamheden gekomen dat we de eerste asfaltlagen op het middenvak van de kruising van de Zutphensestraat kunnen aanbrengen. Om de werkzaamheden met zo min mogelijk hinder voor het verkeer uit te voeren en de veiligheid van onze eigen medewerkers te waarborgen, voeren we deze werkzaamheden in twee nachten uit. Dit houdt in dat we twee dagen lang 24 uur aan het werk zijn en met name de frees- en asfalteringswerkzaamheden in de avond en nacht uitvoeren.

Het betreft de nachten van donderdag 30 april op vrijdag 1 mei en van vrijdag 1 mei op zaterdag 2 mei.

Wij begrijpen dat u hiervan enige geluidshinder van kan ondervinden. Daarvoor bij voorbaat onze excuses. We hopen op uw begrip en medewerking.

 

Bereikbaarheid

Ondanks dat we de werkzaamheden aan het kruispunt uitvoeren, sluiten we de kruising niet af. We begeleiden het verkeer tussen 19:00 en 7:00 uur middels bebording en op aanwijzing van verkeersregelaars langs het werk heen. In principe kan het verkeer vanuit elke weg alleen rechtsaf slaan. Uitgezonder verkeer vanuit de Laan van Erica en Zutphensestraat (verkeer vanaf wijk Woudhuis of A50). Verkeer uit Laan van Erica kan ook rechtdoor Laan van Osseveld op en verkeer vanuit de Zutphensestraat (wijk Woudhuis/ A50) kan ook linksaf richting de Maten/ bedrijventerrein de Voorwaarts.

Het verkeer wordt op het kruispunt geregeld door verkeersregelaars

Onderstaand treft u een versimpelde weergave van de verkeersituatie die alleen in de avonduren/ nachturen geldt.