Rioolrenovatie Laan van Erica-Laan van Osseveld

6 februari 2015 10:23

Nelis Infra Aarsleff JV (BAM) gaat in de periode van maandag 16 februari tot en met vrijdag 6 maart een gedeelte van het transportriool langs de Laan van Erica en Ommeland renoveren.

De bestaande betonnen buis is aangetast en wordt doormiddel van de zogenoemde kousmethode hersteld. In het bestaande hoofdriool wordt een kous aangebracht, zodat een compleet nieuwe binnen voering in het hoofdriool ontstaat. Door het toepassen van de kousmethode wordt voorkomen  dat uw straat wekenlang open ligt om de rioolleiding te vervangen. Op het transportriool zijn geen woningen aangesloten. Tijdens de werkzaamheden kunnen de mensen aan de Laan van Osseveld het toilet, de douche etc. gewoon blijven gebruiken.

 

Meer informatie

Als u vragen heeft over deze specifieke werkzaamheden aan het riool, kunt u contact opnemen met uitvoerder de heer Marco Philipsen, bereikbaar op telefoonnummer 06 51 59 51 26.

 

We starten met het reinigen en inspecteren van het hoofdriool. Daarna brengen we de kous tijdens reguliere werktijden in het riool aan. Vervolgens wordt deze met warm water opgewarmd, zodat de kous kan uitharden. Het uitharden van de kous is een continu proces dat 24 uur per dag doorgaat. Hier kunt u in de nachtelijke uren van maandag 23 februari tot donderdag 26 februari enige hinder van ondervinden. Tijdens dit proces kan een styrene geur (zoetige geur van polyester) vrijkomen die al bij zeer lage concentraties te ruiken is, maar is onder deze omstandigheden niet schadelijk voor uw gezondheid.

Het te behandelen riool stellen we gedurende deze werkzaamheden tijdelijk buiten gebruik. Om afvoer van het rioolwater in deze riolering te kunnen garanderen wordt er een tijdelijke bovengrondse afvoerleiding met een pompsysteem aangebracht. De tijdelijke leiding loopt langs de Laan van Erica en deels langs Ommeland. Op de kruising Laan van Erica – Zutphensestraat wordt de tijdelijke leiding door middel van een brugconstructie over de weg aangebracht. Het verkeer ondervind hiervan géén hinder. Op de situatietekening kunt u de werkzaamheden zien.

 

Gedurende onze werkzaamheden is op Ommeland (huisnummer 2 tot en met 20) zeer beperkt verkeer mogelijk, wij vragen hiervoor uw begrip. Tevens verzoeken wij u vriendelijk om uw auto niet op de putdeksels (grote ronde deksels in de weg / parkeervakken) te parkeren, gezien wij deze moeten openen voor onze werkzaamheden.

 

Wat gebeurt er tijdens de werkzaamheden

Stap 1     Reinigen en inspecteren (d.m.v. robot-camera) van het hoofdriool

Het hoofdriool wordt door middel van hoge waterdruk schoongemaakt. 

Stap 2     Inbrengen kous

De kous wordt door middel van waterdruk in het riool aangebracht. Hiervoor wordt een stellage op een inspectieput gebouwd om voldoende waterdruk op de kous te krijgen. Deze stellage blijft gedurende het uithardingsproces op de inspectieput staan. In onderstaande twee afbeeldingen staat een voorbeeld van deze stellage gepresenteerd.

 

Stap 3     Uitharden kous

De uitharding van de hars in de kous geschiedt door middel van warm water. Tijdens dit proces kan een styreen geur vrijkomen. Styreen is één van de bestanddelen van de hars in de kous. Deze stof is al te ruiken bij zeer lage concentraties, maar is onder deze omstandigheden niet schadelijk voor uw gezondheid.

Stap 4     Openmaken aansluitingen/Functioneel

Als de kous is uitgehard (24 tot 36 uur) is het hoofdriool weer voor tientallen jaren functioneel. Er wordt een robotfrees in de behandelde leiding gestuurd om aansluitingen van de wegafwatering weer open te maken. Dit kan met enig geluid gepaard gaan. Er zijn geen woningen aangesloten op de leiding.

Stap 5     Oplevering (d.m.v. robot-camera) van het hoofdriool

Het hoofdriool wordt als de kous in het hoofdriool geïnstalleerd is nogmaals door middel van hoge waterdruk schoongemaakt en geïnspecteerd. 

 

Voor algemene informatie over rioolrenovatie verwijzen we u naar de website: www.bamnelisderuiter.nl/leidingbouw/leidingrenovatie/koustechniek