Terugblik werkzaamheden Zutphensestraat

19 januari 2015 11:15

Een kleine 9 maanden geleden kwamen wij, De BAM, voor het eerst in beeld tijdens de informatiebijeenkomst in het Bolwerk. We zagen hier een grote betrokkenheid van de bewoners vanuit de wijk door de grote opkomst bij de verschillende presentaties.

 

Twee weken later was het dan zover, de eerste schop ging in de grond aan de kant van Groot Schuylenburg. De realisatie van de verdubbeling van de Zutphensestraat was begonnen. Een extra ontsluiting werd gerealiseerd om ervoor te zorgen dat de wijk gedurende de gehele uitvoering van het werk, goed te kunnen blijven ontsluiten.

Daarna verdwenen al gauw de vertrouwde rotondes en werden ze vervangen door tijdelijke verkeerslichten. Halverwege juli startten dan de echte werkzaamheden. Hiervoor hebben we eerst veel grondwerk moeten verzetten en reden de vrachtwagens met zand en puin af en aan.

Op 25 augustus draaiden we de eerste asfaltlaag. Door het aanbrengen van deze eerste zwarte ‘deken’ werd de verdubbeling van de Zutphensestraat pas echt zichtbaar. Vier weken later waren scholieren uit groep 6 van basisschool De Regenboog (locatie Woudhuis) getuige van het aanbrengen van de geluidsreducerende deklaag op de zuidelijke rijbanen. Scholieren van basisschool Het Woudhuis waren net zo enthousiast tijdens hun bezoek aan de asfalteringswerkzaamheden die half november aan de noordelijke rijbanen plaatsvonden.

Na vijf maanden werken konden we de zuidelijke rijbanen openstellen voor het verkeer. De noordelijke ‘oude’ rijbanen lagen er daarna voor twee en een halve maand verlaten bij. Het verkeer vond haar weg over de nieuwe rijbanen. Medewerkers van BAM zetten hun werkzaamheden voort aan de bestaande ‘oude’ rijbanen. Het asfalt ging eruit, nieuwe puinbaan erin en daarna werden de nieuwe asfaltlagen aangebracht. Hierbij stuitten we onderweg nog op hele mooie oude waaltjes die zelfs de kranten haalden.

Het weer bleef dit jaar zacht, wat heel fijn is voor ons als wegenbouwer. Toch door extra werkzaamheden liepen we achter op onze planning en konden we daardoor helaas dit jaar niet meer de reducerende deklaag aanbrengen. We brengen deze in het voorjaar alsnog aan, wanneer de temperatuur hiervoor optimaal is.

Naast het maken van de nieuwe rijbanen zijn er ook andere werkzaamheden verricht zoals het aanbrengen van de een meter hoge geluidsscherm en de beplantingen hierlangs en in de (tussen) bermen.

Op 16 december namen wethouder Johan Kruithof en regiodirecteur BAM Wegen Regio Noordoost Mink-Jaap Ypma, de verdubbelde Zutphensestraat officieel in gebruik. In de slideshow vindt u foto's van dit moment.

Namens alle BAM medewerkers werkzaam aan de Zutphensestraat, wille we u als bewoner en ondernemer van de wijk Osseveld-Woudhuis danken voor uw begrip en geduld tijdens de werkzaamheden aan de Zutphensestraat.