Werkzaamheden aan de Laan van Erica

19 januari 2015 11:27

De Zutphensestraat is dan wel officieel in gebruik genomen, de noordelijke rijbanen gaan in het voorjaar nog voor één dag dicht voor het aanbrengen van de geluidsreducerende deklaag. Ondertussen zijn we al vergevorderd met de werkzaamheden aan de Laan van Erica.

We zijn eind vorig jaar al gestart met de eerste werkzaamheden wat tot nu toe geresulteerd heeft in het nieuwe, verlegde, fietspad aan de westelijke kant van de Laan van Erica en het begin van het fiets- en voetpad aan de oostelijke kant. Tot ongeveer half februari voeren we werkzaamheden buiten de rijbanen uit. Daarna gaan we aan de slag met de verbreding van de Laan van Erica. Ook hier zal het verkeer beide richtingen op kunnen blijven rijden.

Het gedeelte Laan van Erica dat wordt veranderd is vanaf de kruising met de Zutphensestraat tot ongeveer 100 meter vóór de aansluiting met de Voorwaarts. De situatie bij de Voorwaarts en de Groene Voorwaarts verandert dus niet.

Pas als de verdere ontwikkelingen en invullingen op het complex bij Omnisport duidelijk zijn, kan verder uitwerking plaatsvinden van het vervolg van de Laan van Erica.

De werkzaamheden aan de Laan van Erica duren naar verwachting tot april 2015 daarna gaan we weer terug naar de kruising Zutphensestraat om verder te gaan met de ombouw.

Het gehele reconstructiewerk inclusief de aanpak van Zutphensestraat west ter hoogte van de benzinepomp en de laan van Osseveld tot aan de spoorlijn, wordt naar verwachting in september 2015 afgerond.

 

En wilt u ook voor de komende werkzaamheden aan de Laan van Erica op de hoogte gehouden worden, volg dan het nieuws via onze website www.zutphensestraat.nl, twitter @zutphensestraat of facebookpagina van de gemeente  Verdubbeling Zutphensestraat. Via onze website kunt u ook uw vragen en klachten kwijt. Wegens geringe gebruikmaking van de informatiekeet aan de Laan van Zonnehoeve, hebben we samen met de gemeente besloten om deze per 12 januari te sluiten.