RSS Feed Nieuws

16 september 2015

De werkzaamheden aan de Zutphensestraat, Laan van Erica en Laan van Osseveld zijn voor de zomervakantie afgerond.

Aan de Laan van Osseveld is na de vakantie nog de laatste belijning aangebracht en wat kantwerk uitgevoerd.

In het najaar worden hier nog de groenvoorzieningen aangebracht.

7 juli 2015

In verband met een ongeval met een trein bij station Apeldoorn Osseveld blijven de spoorbomen dicht. De Laan Van Osseveld is hierdoor vanaf de woonboulevard afgesloten. Wij weten op dit moment niet wanneer de spoorwegovergang weer opengaat. Hier hebben wij geen invloed op.

Wij wensen alle betrokkenene veel sterkte toe

3 juli 2015

Bericht van Facebook pagina: Verdubbeling Zutphensestraat (beheerder: gemeente Apeldoorn)

Bij het aanbrengen van de lagen asfalt in de Laan van Osseveld wordt er nog iets bijzonders getest. In het kader van ASPARi ("Asfalt Sector Professionalisering, Research & Innovatie"). 

 

22 juni 2015

Vorige week zijn er 4 lagen asfalt aangebracht  op de Laan van Osseveld aan de zijde Woonboulevard. Hier volgt nog in een later stadium de geluidsreducerende deklaag.

 

15 juni 2015

Sinds enkele weken zijn we bezig met de werkzaamheden aan de Laan van Osseveld. Het eerste gedeelte, de westelijke rijbaan, ronden we deze week af. 

Vanaf volgende week starten we met de werkzaamheden aan de oostelijke rijbaan. Dit betekent dat de tijdelijke ontsluiting bij de Hovenlaan- Het Ommeland vanaf dat moment voorgoed gesloten wordt.

 

21 mei 2015

In de maanden juni en juli voeren we de werkzaamheden uit aan de Laan van Osseveld.

Gedurende deze werkzaamheden:

· stellen we eenrichtingsverkeer naar het noorden in

· zijn de Woonboulevard en kantorencomplex Regus altijd bereikbaar

· wordt een tijdelijke uitrit voor de Woonboulevard in gebruik genomen in de periode 1 juni – 26 juni

· hebben fietsers in twee richtingen doorgang over de Laan van Osseveld

 

We verwijzen jullie hiervoor graag naar bijgevoegde kaart.

18 mei 2015

Vorig jaar hebben we de Zutphensestraat vanaf Barnewinkel tot en met de kruising verdubbeld.

Dit jaar hebben we de Laan van Erica en Zutphensestraat West aangepakt. Het werk is hier bijna klaar. Er rest ons hier alleen nog het aanbrengen van de deklagen. Deze werkzaamheden hebben we gepland in de week na Pinksteren en voeren we zowel overdag als ’s nachts uit. Om de deklagen aan te kunnen brengen sluiten we onder andere de kruisingen Zutphensestraat-Mansardehof en Zutphensestraat-Kasteellaan een keer af en rijdt al het verkeer tijdelijk over de zuidelijke rijbaan.

Hieronder leest u hoe we tijdens de werkzaamheden de wijken, de Voorwaarts, de Woonboulevard, tankstation Shell en de stad bereikbaar houden:

1 mei 2015

Deze week zijn we bezig geweest op het gedeelte Zutphensestraat West. Dit is het gedeelte richting de tunnelbak.

Eerst is het oude asfalt, en op een aantal wegdelen klinkers, verwijderd. Vervolgens is het menggranulaat (gebroken puin) aangebracht en de eerste nieuwe asfaltlagen.
Ook is het voetpad langs het terrein van "s Heerenloo aan de Laan van Erica nu gemaakt. Deze kan volgende week woensdag in gebruik worden genomen.

 

28 april 2015

Nachtelijke werkzaamheden

We zijn op het punt in de werkzaamheden gekomen dat we de eerste asfaltlagen op het middenvak van de kruising van de Zutphensestraat kunnen aanbrengen. Om de werkzaamheden met zo min mogelijk hinder voor het verkeer uit te voeren en de veiligheid van onze eigen medewerkers te waarborgen, voeren we deze werkzaamheden in twee nachten uit. Dit houdt in dat we twee dagen lang 24 uur aan het werk zijn en met name de frees- en asfalteringswerkzaamheden in de avond en nacht uitvoeren.

1 april 2015

Voor deze week zijn vooral werkzaamheden aan de verkeerslichten gepland, voor zowel de Zutphensestraat als de Laan van Erica.

23 maart 2015

Bron: Facebookpagina Verdubbeling Zutphensestraat (beheerd door gemeente Apeldoorn)  Naar aanleiding van vragen op facebook en van de wijkraad hierbij een verslag van onze laatste controle.

 

20 maart 2015

Aankomende maandag gaan wij aan het werk met asfalteren nabij en deels op het kruispunt Zutphensestraat met de Laan van Erica en Laan van Osseveld. Gebleken is dat met name op die momenten dat de asfaltset in de buurt van de kruising komt het verkeer Woudhuis in en Woudhuis uit gehinderd wordt. Daarom zal komende maandag, dinsdag en woensdag de extra aansluiting aan de Hovenlaan geopend zijn.

19 maart 2015

De afgelopen weken zijn er momenten voorgekomen van grote drukte op de Zutphensestraat tijdens de werkzaamheden. Gebleken is dat als er zich incidenten voortdoen met de tijdelijke verkeerslichten of dat er terug moet worden gegaan naar minder beschikbare rijstroken de Zutphensestraat vol loopt met verkeer.

9 maart 2015

Bron: facebook pagina Verdubbeling Zutphensestraat

 

Vrijdagavond was het heel druk op de Zutphensestraat. Dit is onstaan omdat er een detector voor de verkeerslichten niet goed werkte. Vrijdagnacht en zaterdagmorgen hebben we de detectoren anders afgesteld, om het voor een ieder veiliger te maken. Hierbij lijkt de ergste filevorming voorkomen. Namens de BAM en de gemeente excuses voor het ongemak wat is ontstaan.

 

20 februari 2015

Deze week zijn de werkzaamheden voor de reline werkzaamheden tbv riool Laan van Erica-Laan van Osseveld begonnen.

Hiervoor hebben we afvoerleidingen aangelegd die via een overkluizing bij de Zutphensestraat, door de berm aan de Laan van Osseveld loopt.

Ter hoogte van Ommeland nr 12 kruist de leiding de fietsdoorsteek en ligt hij dwars over de hondenuitlaatplaats.

Om struikelgevaar te voorkomen hebben we maatregelen getroffen. Het fiets- en voetgangersverkeer kan via rijplaten over deze leidingen haar doorgang van de Laan van Osseveld naar het Ommeland vinden. De hondenuitlaatplaats is hier ter plekke afgesloten zodat er geen ongelukken kunnen gebeuren.

6 februari 2015

Nelis Infra Aarsleff JV (BAM) gaat in de periode van maandag 16 februari tot en met vrijdag 6 maart een gedeelte van het transportriool langs de Laan van Erica en Ommeland renoveren.

De bestaande betonnen buis is aangetast en wordt doormiddel van de zogenoemde kousmethode hersteld. In het bestaande hoofdriool wordt een kous aangebracht, zodat een compleet nieuwe binnen voering in het hoofdriool ontstaat. Door het toepassen van de kousmethode wordt voorkomen  dat uw straat wekenlang open ligt om de rioolleiding te vervangen. Op het transportriool zijn geen woningen aangesloten. Tijdens de werkzaamheden kunnen de mensen aan de Laan van Osseveld het toilet, de douche etc. gewoon blijven gebruiken.

 

Meer informatie

Als u vragen heeft over deze specifieke werkzaamheden aan het riool, kunt u contact opnemen met uitvoerder de heer Marco Philipsen, bereikbaar op telefoonnummer 06 51 59 51 26.

 
27 januari 2015

Deze week verrichten we de eerste werkzaamheden waarbij de verdubbeling van de Laan van Erica zichtbaar wordt.

We vergroten de doorstroming op de Laan van Erica door voor het rechts afslaand verkeer richting de Zutphensestraat een doorgang buiten de VRI te creëren.

Het verkeer op de kruising regelen we middels een tijdelijke dynamische VRI. Deze testen we a.s. vrijdag zodat hij vanaf maandag 2 februari in werking gaat.

22 januari 2015

Werkzaamheden Laan van Erica: voor de aanleg van een tijdelijke rijbaan voor rechtsafslaand verkeer naar de Zutphensestraat, sluiten we vandaag, uiterlijk morgenochtend de toegang tot Groot Schuylenburg (Fuldauerlaan-Zutphensestraat huisnr 76).

Naar verwachiting blijft deze toegang tot medio april afgesloten.

 

Excuses voor het ongemak.

19 januari 2015

De Zutphensestraat is dan wel officieel in gebruik genomen, de noordelijke rijbanen gaan in het voorjaar nog voor één dag dicht voor het aanbrengen van de geluidsreducerende deklaag. Ondertussen zijn we al vergevorderd met de werkzaamheden aan de Laan van Erica.

19 januari 2015

Een kleine 9 maanden geleden kwamen wij, De BAM, voor het eerst in beeld tijdens de informatiebijeenkomst in het Bolwerk. We zagen hier een grote betrokkenheid van de bewoners vanuit de wijk door de grote opkomst bij de verschillende presentaties.

4 december 2014

Wegens beperkte toegankelijkheid van de wijk gedurende de werkzaamheden aan de Zutphensestraat, hebben we in mei dit jaar een extra toegang tot de wijk gemaakt thv de Hovenlaan.

26 november 2014

De kruising Mansardehof- Zutphensestraat is sinds vanochtend opgengesteld voor verkeer. 

De kruising Kasteellaan - Zutphensestraat is weer afgesloten voor verkeer vanuit het centrum. 

Over een week hopen we beide kruisingen en daarmee de gehele vernieuwede Zutphensestraat open te kunnen stellen.

24 november 2014

Door de weersomstandigheden (nachtvorst en kou in de ondergrond) hebben we enige vertraging opgelopen bij de werkzaamheden aan de Kruising Mansardehof- Zutphensestraat. We verwachten de werkzaamheden aan Kruising Mansardehof- Zutphensestraat op dinsdag 25 november af te kunnen ronden en kan de kruising weer opengesteld worden.

18 november 2014

"Kun je van asfalt huizen maken?" Een vraag die verder reikt dan de wegenbouw, gesteld door een leerling tijdens ons bezoek aan een school in de wijk het Woudhuis. Met een open blik luisterden de leerlingen uit groep 6 van basisschool Het Woudhuis naar het verhaal van de Zutphensestraat. Wat zijn we er nou eigenlijk aan het doen en op welke manier wordt asfalt gemaakt.

Pagina's