Fase 6 - Aanpassen Laan van Erica, maart 2015

Laan van Erica, januari - maart 2015

Eind 2014 zijn de eerste werkzaamheden aan de Laan van Erica gestart. Tot half februari worden de werkzaamheden buiten de rijbanen verricht.

De fietspaden aan beide zijden zijn naar buiten verplaatst. Dit is nodig voor de verbreding van de Laan van Erica, vanaf de kruising met Zutphensestraat tot zon 80 meter voor de afslag naar Het de Voorwaarts.

Aan de westelijke zijde, de zijde van de Voorwaarts wordt een extra rijbaan gerealiseerd. Aan de oostelijke zijde worden twee extra rijbanen gerealiseerd. Hierdoor ontstaan vijf rijbanen. Eén baan voor linksaf richting het Shellstation/ de stad, twee rijbanen richting de Laan van Osseveld en twee rijbanen voor afslaand verkeer richting de Zutphensestraat.    

Het verkeer heeft tijdens de werkzaamheden aan de rijbanen naar beide kanten op doorgang.

Werkzaamheden in het kort:

Week 5 (26 t/m 30 januari)

Het asfalt naast de rijbanen wordt in deze week aangebracht. Hieronder valt ook het aanbrengen van tijdelijk asfalt tbv een vrije rijbaan voor rechts afslaand verkeer naar de Zutphensestraat. Voor de werkzaamheden van de weken erna plaatsen we tijdelijke VRI (verkeerslichten).

Verkeer: de huidige rijbanen blijven in gebruik. Geen hinder.

 

Week 6 en 7 (2 t/m 13 februari)

De tijdelijke VRI installatie is in gebruik evenals de vrije rijbaan voor rechts afslaand verkeer. Bij de kruising verwijderen we de midden geleiders.

Werkzaamheden vinden plaats  op de huidige rijbanen. Aanbrengen van asfalt vindt plaats op donderdag 12 februari.

Verkeer: Het verkeer rijdt over het in week 5 aangebrachte asfalt. Zelfde aantal rijbanen als in de huidige situatie.

 

Week 8-9 (16 februari – 27 februari)

Het wegprofiel van de Laan van Erica is verbreedt. De (asfalterings)werkzaamheden vinden over de gehele breedte van de Laan van Erica plaats.

Verkeer: Hierdoor zal er gedurende deze weken verschuiving van rijbanen plaatsvinden. Het aantal rijbanen blijft hetzelfde als in de huidige situatie.

 

Week 8-10 (16 februari – 6 maart)

In deze weken relinen we het riool van de Laan van Eria tot Laan van Osseveld (thv Woonboulevard). Relinen betekend dat er een soort van kous in het huidige riool aangebracht wordt. Voordeel hiervan is dat niet de gehele weg dient te worden opengebroken.

 

Vanaf week 8 pakken we ook stukken asfalt van de grote kruising en het laatste gedeelte van de Zutphensestraat mee. Het verkeer behoudt haar huidige aantal rijbanen en wordt om de werkzaamheden heen geleidt.

 

Na de werkzaamheden aan de Laan van Erica gaan we over tot de werkzaamheden aan de Zutphensestraat , gedeelte bij het Shell station.

Hiernaast worden bovengenoemde werkzaamheden ter illustratie weergegeven