Uitvoering

Aan de zuidzijde zijn nutsbedrijven vanaf 15 mei bezig met het verleggen van kabels en leidingen voor de verdubbeling van de Zutphensestraat. Als gevolg van deze werkzaamheden is het fietspad vanaf 15 mei afgesloten voor fietsers.

Eind mei is een tijdelijke in- en uitrit vanaf de Laan van Osseveld naar de Hovenlaan gemaakt. Deze extra toegang is nodig om de wijk Osseveld – Woudhuis tijdens de uitvoering van de werkzaamheden aan de Zutphensestraat dit jaar goed bereikbaar te houden.

De rotonde Zutphensestraat / Kasteellaan wordt in de periode van 2 juni tot en met 6 juni omgebouwd naar een T-kruising met verkeerslichten. In de avonden van 2, 3 en 4 juni is het wegdek op de Zutphensestraat ter plaatse van de rotonde aangepast.

De rotonde Zutphensestraat / Mansardehof zijn in de periode van 10 juni tot en met 13 juni omgebouwd naar een T-kruising met verkeerslichten. In de avonden van 10, 11 en 12 juni zijn tussen 19.00 uur en 23.00 uur het wegdek op de Zutphensestraat ter plaatse van de rotonde aangepast. Op donderdag 12 juni hebben we de rotondes Mansardehof en Kasteellaan en de middengeleiders geasfalteerd.

In de periode van juni tot en met september 2014 is de nieuwe rijstrook aangelegd. Het verkeer rijdt in deze fase gewoon over de bestaande Zutphensestraat. In deze fase kan het verkeer vanaf de Mansardehof de wijk in en uit. Het verkeer kan bij de Kasteellaan de wijk uit en alleen vanaf de A50 de wijk in. Ook is er een extra tijdelijke ontsluiting via de Laan van Osseveld.

Vanaf begin oktober 2014 rijdt het verkeer tussen Barnewinkel en de kruising Laan van Erica over de nieuwe rijstrook. De bestaande Zutphensestraat wordt dan aangepast naar de eindsituatie.

In oktober en november 2014 wordt de bestaande Zutphensestraat tussen de kruisingen Mansardehof en Laan van Erica naar de eindsituatie aangepast.

Update maandag 3 november 2014:

Vorige week vrijdagavond traden de verkeerslichten bij de kruising Kasteellaan weer in werking.

Vanaf dat moment kon de kruising weer vrij gegeven worden. Het verkeer vanaf de A50 en uit de wijk kunnen nu weer via deze kruising de wijk in en uit rijden.

 

De kruisng Zutphensestraat / Mansardehof wordt in de week van 17 t/m 23 november aangepakt.

Gedurende de hele week is de kruising afgesloten voor het verkeer.

U kunt gebruik maken van de toegang bij de Hovenlaan of bij de kruising Zutphensestraat/ Kasteellaan.

In november 2014 wordt de bestaande Zutphensestraat tussen kruisingen Kasteellaan en Barnewinkel naar de eindsituatie aangepast.

Laan van Erica, januari - maart 2015

Eind 2014 zijn de eerste werkzaamheden aan de Laan van Erica gestart. Tot half februari worden de werkzaamheden buiten de rijbanen verricht.

De fietspaden aan beide zijden zijn naar buiten verplaatst. Dit is nodig voor de verbreding van de Laan van Erica, vanaf de kruising met Zutphensestraat tot zon 80 meter voor de afslag naar Het de Voorwaarts.

Aan de westelijke zijde, de zijde van de Voorwaarts wordt een extra rijbaan gerealiseerd. Aan de oostelijke zijde worden twee extra rijbanen gerealiseerd. Hierdoor ontstaan vijf rijbanen. Eén baan voor linksaf richting het Shellstation/ de stad, twee rijbanen richting de Laan van Osseveld en twee rijbanen voor afslaand verkeer richting de Zutphensestraat.    

Het verkeer heeft tijdens de werkzaamheden aan de rijbanen naar beide kanten op doorgang.

Zutphensestraat oost, april - mei 2015

Zutphensestraat west, april- mei 2015

Laan van Osseveld, juni- augustus 2015